Uus Riyatni
NIK: 3320136802780002
NIP: -
NUPTK: 3460756658300002
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Jepara, 28 Februari 1978
Agama: Islam
Pendidikan: SMA
Jurusan: -
Status: Tenaga Kependidikan
Jenis GTK: Staff TU
Alamat : Margoyoso Rt 02 Rw 01 Kalinyamatan Jepara
+62 853-2647-6405